Obvestilo! (24.08.2015) Nova verzija Poslovnega Bank@Neta  

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke!


Obveščamo vas, da bo v torek, 1. septembra 2015, predana v uporabo nova verzija namestitvene aplikacije EPP 7.29.0.0 in nova verzija spletne različice EPP web. 

Različici aplikacij EPP ne bosta več omogočali pošiljanja plačilnih nalogov banki!

V novi verziji aplikacije EPP FAT je onemogočen izvoz pripravljenih vzorcev plačil in pošiljanje plačilnih nalogov banki. Tudi v spletni različici EPP web je onemogočeno pošiljanje plačilnih nalogov banki. Za nemoteno poslovanje vam priporočamo, da si vse plačilne naloge iz namestitvene aplikacije EPP FAT, ki čakajo na potrditev in pošiljanje v banko, prenesete iz mape »Priprava nalogov«. Navodila za izvoz pripravljenih plačilnih nalogov se nahajajo tukaj.

Za nemoteno poslovanje vam priporočamo, da vse plačilne naloge iz spletne aplikacije EPP web, ki čakajo na potrditev in pošiljanje v banko, pošljete banki najkasneje do 31. avgusta 2015. Plačilni nalogi z valuto plačila v prihodnosti se bodo uvrstili v čakalno vrsto in bodo izvršeni na zahtevan datum plačila. Te plačilne naloge boste lahko spremljali v pregledu prometa oziroma, če bodo izvršeni do konca leta 2015, tudi v aplikaciji EPP web.

Za obe aplikaciji smo vam do konca leta 2015 zagotovili preglede obdelave banki poslanih plačilnih nalogov, izpiske in prikaz prometa.

V poslu napreduje, kdor se izboljšuje!

Še danes preskusite našo novo poslovno spletno banko! Novo aplikacijo najdete na istem mestu kot doslej, samo izberite možnost Poslovni Bank@Net. V aplikacijo lahko vstopite tudi neposredno na spletnem naslovu https://bankanet.nkbm.si/prijava/poslovni. Funkcionalnosti nove aplikacije Poslovni Bank@Net so izboljšane in prijaznejše za uporabo. Z uporabo varnostnih elementov SecurId in kvalificiranih digitalnih potrdil ponuja uporabnikom zelo visoko stopnjo varnosti poslovanja.

Nova poslovna spletna banka ima enake funkcionalnosti kot aplikaciji EPP FAT in EPP web. Za uporabo aplikacije Poslovni Bank@Net z digitalnim potrdilom bo potrebna namestitev nove komponente za podpisovanje – ProXsing. Posebej bi vas želeli opozoriti, da so v novi poslovni spletni banki vloge uporabnikov (podpisnik, vnašalec …) kakor tudi varnostni elementi (PIN, uporabniško ime, kartica SecurID …) ostali nespremenjeni.


Hvala za razumevanje.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije se obrnite na svojega skrbnika računa ali pa pokličite skrbnike spletne banke na telefonsko številko 02 229 27 60.


S prijaznimi pozdravi
Vaša Nova KBM 

______________________________________________________________________________________

 

 

Obvestilo! (07.08.2015): S 1. septembrom 2015 ukinjamo obstoječe aplikacije EPP

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke,

obveščamo vas, da od 1. septembra 2015 iz aplikacij EPP web in EPP FAT ne bo več mogoče pošiljati novih plačilnih nalogov. Prosimo vas, da čim prej pričnete uporabljati novo aplikacijo Poslovni Bank@Net. Na ta način se boste po 1. septembru 2015 izognili morebitnim nevšečnostim pri uporabi aplikacij EPP web in EPP FAT.

Izvršitev plačilnih nalogov iz aplikacij EPP, ki bodo predloženi banki do 31. avgusta 2015, boste lahko spremljali v novi aplikaciji Poslovni Bank@Net, v prikazu prometa v breme.

Vse izvožene podatke je mogoče uvoziti v novo aplikacijo Poslovni Bank@Net.

Priporočamo, da do 1. septembra 2015 iz aplikacije EPP FAT prenesete vsa plačila in dokumente v novo aplikacijo Poslovni Bank@Net.

Spletna različica aplikacije EPP web ne omogoča izvoza plačilnih nalogov, zato jih je treba poslati banki najkasneje do 31. avgusta 2015. V kolikor do omenjenega datuma tega ne boste uspeli storiti, bo treba vse plačilne naloge na novo kreirati v novi aplikaciji Poslovni Bank@Net.

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti bankanet@nkbm.si, Skypu NovaKBM.Bankanet in po telefonu 02 229 27 60.


S prijaznimi  pozdravi
Vaša Nova KBM


Obvestilo! (17.07.2015): Bliža se datum ukinitve uporabe obstoječih aplikacij EPP Poslovnega Bank@Neta 

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke,

obveščamo vas, se bliža ukinitev uporabe aplikacij EPP. Ukinili jih bomo 1. septembra 2015.

Do ukinitve aplikacij programa EPP bo omogočen pregled arhiva izvršenih plačilnih nalogov, tako za aplikacijo EPP web kot tudi za aplikacijo EPP FAT.

Iz aplikacije EPP FAT je omogočen izvoz pripravljenih vzorcev plačilnih nalogov in izvoz pripravljenih plačilnih nalogov v mapi »Priprava nalogov « ter izvoz partnerjev. Izvozi so omogočeni za »Domače poslovanje« kot tudi za »Poslovanje s tujino«.

Vse izvožene podatke lahko uvozite v novo aplikacijo Poslovni Bank@Net .

Priporočamo, da do 1. 9. 2015 iz aplikacije EPP FAT prenesete vsa plačila in dokumente v novo aplikacijo Poslovni Bank@Net.

Že danes pa preizkusite delovanje nove aplikacije Poslovni Bank@Net .


Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti bankanet@nkbm.si, Skypu NovaKBM.Bankanet in po telefonu 02 229 27 60.


S prijaznimi  pozdravi
Vaša Nova KBM

 

Obvestilo! (19.06.2015): PREIZKUSITE NAŠO NOVO POSLOVNO SPLETNO BANKO POSLOVNI BANK@NET

Spoštovani uporabniki Poslovnega Bank@Neta!

V poslu napreduje, kdor se izboljšuje.

Še danes poizkusite našo novo poslovno spletno banko! Novo aplikacijo najdete na istem mestu kot doslej, izberete možnost Poslovni Bank@Net. V aplikacijo lahko vstopite tudi neposredno na spletnem naslovu https://bankanet.nkbm.si/prijava/poslovni.

Funkcionalnosti nove aplikacije Poslovni Bank@Net so izboljšane in prijaznejše za uporabo. Prav tako z uporabo varnostnih elementov SecurId in kvalificiranih digitalnih potrdil ponuja uporabnikom zelo visoko stopnjo varnosti poslovanja.

Nova poslovna spletna banka ima enake funkcionalnosti kot aplikaciji EPP FAT in EPP web. Za uporabo aplikacije Poslovni Bank@Net z digitalnim potrdilom bo potrebna namestitev nove komponente za podpisovanje – ProXsin. Posebej bi vas želeli opozoriti, da so v novi poslovni spletni banki vloge uporabnikov (podpisnik, vnašalec …) kakor tudi varnostni elementi (PIN, uporabniško ime, kartica SecurID …) ostali nespremenjeni. Prosimo vas, da izvajate plačilne naloge v domačem poslovanju kot tudi poslovanju s tujino. Ne glede na to bodo vidni tudi v prometu že obstoječih aplikacij družine programov EPP.

Do ukinitve aplikacij programa EPP, tj. do 1. septembra 2015, bo omogočen pregled arhiva plačilnih nalogov po vseh mapah, tako za aplikacijo EPP web kot tudi za aplikacijo EPP FAT.

V verziji aplikacije EPP FAT 7.27.0.0 je omogočen izvoz pripravljenih plačilnih nalogov v mapi »Priprava nalogov«. Izvoz pripravljenih plačilnih nalogov je omogočen za »Domače poslovanje« kot tudi za »Poslovanje s tujino«. Izvoz plačilnih nalogov je omogočen v standardu ZBSXml2.

Izvoz plačilnih nalogov iz aplikacije EPP FAT smo omogočili zaradi prenosa plačilnih nalogov v novo aplikacijo Poslovni Bank@Net. Aplikacija EPP web ni nikoli omogočala izvoza plačilnih nalogov, zato bomo pregled plačilnih nalogov iz omenjene aplikacije omogočili s prenosom arhiva plačilnih nalogov. To bo izvedeno do ukinitve aplikacij programa EPP 1. septembra 2015.

Navodila za izvoz pripravljenih plačilnih nalogov iz aplikacije EPP FAT se nahajajo tukaj .

Za vsa dodatna pojasnila in informacije vam je na voljo vaš skrbnik transakcijskega računa, lahko pa se obrnete tudi na skrbnike spletnega bančništva, ki so dosegljivi na telefonski številki 02 229 2760 ali na e-naslovu bankanet@nkbm.si.

S prijaznimi pozdravi

Nova KBM

Janez Stajnko, l.r.                                                                    Vlasta Brečko, l.r.
Direktor Sektorja plačilnega prometa                                    Izvršilna direktorica uprave banke
in sodobnih bančnih poti


Obvestilo! (5.06.2015): Omogočen prenos plačilnih nalogov iz aplikacije EPP FAT

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke,

obveščamo vas, da je iz aplikacije EPP FAT omogočen izvoz pripravljenih plačilnih nalogov tako za »Domače poslovanje« kot »Poslovanje s tujino«.

Do ukinitve aplikacij programa EPP, tj. 1. septembra 2015, bo omogočen pregled arhiva plačilnih nalogov po vseh mapah, tako za aplikacijo EPP web kot tudi za aplikacijo EPP FAT.

V verziji aplikacije EPP FAT 7.27.0.0 je omogočen izvoz pripravljenih plačilnih nalogov v mapi »Priprava nalogov«. Izvoz pripravljenih plačilnih nalogov je omogočen za »Domače poslovanje« kot tudi za »Poslovanje s tujino«. Izvoz plačilnih nalogov je omogočen v standardu ZBSXml2.

Izvoz plačilnih nalogov iz aplikacije EPP FAT smo omogočili zaradi prenosa plačilnih nalogov v novo aplikacijo Poslovni Bank@Net. Aplikacija EPP web ni nikoli omogočala izvoza plačilnih nalogov zato bomo pregled plačilnih nalogov iz omenjene aplikacije omogočili s prenosom arhive plačilnih nalogov, do ukinitve aplikacij programa EPP, to je do 1. septembra 2015.

Navodila za izvoz pripravljenih plačilnih nalogov iz aplikacije EPP FAT se nahajajo tukaj.

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti bankanet@nkbm.si, Skypu NovaKBM.Bankanet in po telefonu 02 229 27 60.


S prijaznimi  pozdravi
Vaša Nova KBM



Obvestilo! (8.05.2015) 

Spoštovani,
ponovno smo zaznali poskuse spletne goljufije – phishinga. Tokrat zavajajoča elektronska sporočila (e-pošta) pozivajo k izbiri povezave, ki vodi na ponarejeno prijavo v lažno spletno banko Poslovni Bank@Net.

Z namenom preprečitve poskusov zlorab smo za vas zbrali koristne informacije za varno uporabo spletne banke Poslovni Bank@Net. Najdete jih tukaj .

Več informacij je uporabnikom Bank@Neta na voljo po e-pošti ali po telefonu 02 229 27 60.

S prijaznimi pozdravi.
Vaša Nova KBM



Obvestilo! (6.05.2015) 

Novi splošni pogoji za plačilno kartico Poslovna predplačniška Visa

 

 

Obvestilo! (30.04.2015)

SPREMEMBA CENIKA STORITEV ZA PRAVNE OSEBE

Obvestilo! (27.03.2015)

Nova verzija Poslovnega Bank@Neta

Pomembne spremembe v aplikacijah Poslovnega Bank@Neta:

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-pošti bankanet@nkbm.si, Skypu NovaKBM.Bankanet in po telefonu 02 229 27 60.

Vaša Nova KBM 

Obvestilo! (27.02.2015)

Nova verzija Poslovnega Bank@Neta in prenos nove spletne aplikacije Poslovni Bank@Net v produkcijo


Z velikim veseljem vas obveščamo, da bo z 2. marcem 2015 omogočen dostop do nove aplikacije Poslovni Bank@Net. Novo aplikacijo najdete na istem mestu kot doslej, le izberete možnost NOVO! Poslovni Bank@Net.

V aplikacijo lahko vstopite tudi neposredno na spletnem naslovu https://bankanet.nkbm.si/prijava/poslovni.

 

Posebej vas želimo opozoriti, da so v novi aplikaciji Poslovni Bank@Net vloge uporabnikov (podpisnik, vnašalec …) ter tudi varnostni elementi (PIN, uporabniško ime, kartica SecurID …) ostali nespremenjeni. Prosimo vas, da v novi aplikaciji izvajate plačilne naloge tako v domačem poslovanju kot tudi v poslovanju s tujino. Ne glede na to bodo vidni tudi v prometu že obstoječih aplikacij družine programov EPP.

Vzporedno delovanje družine programov EPP in nove aplikacije Poslovni Bank@Net bo omogočeno do konca avgusta 2015. S 1. septembrom 2015 vam bo na voljo le še nova aplikacija Poslovni Bank@Net.

Zaradi predaje nove spletne aplikacije Poslovni Bank@Net v produkcijo bomo v petek, 27. februarja 2015, UMAKNILI iz uporabe VSE veljavne različice namestitvene aplikacije EPP (7.23.0.0, 7.24.0.0, in 7.24.1.0).

Vse uporabnike, ki uporabljate katero od navedenih različic, vljudno prosimo, da na svoje računalnike namestite zadnjo različico aplikacije EPP, tj. 7.25.0.0, saj vam bo ta omogočala nadaljnje nemoteno poslovanje z našo banko.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije se obrnite na skrbnika računa ali pa pokličite skrbnike spletne banke na telefonsko številko 02 229 27 60.

Hvala za razumevanje.

Vaša Nova KBM

 

Obvestilo! (19.02.2015) - NOVA aplikacija Poslovni Bank@Net


Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke!

V Novi KBM se trudimo, da je naš razvoj bančnih storitev vedno usmerjen v zagotavljanje dodane vrednosti za vas, naše stranke, zato smo se odločili, da celotno podporo elektronskega bančništva prenesemo v novo spletno aplikacijo Poslovni Bank@Net in družino programov EPP postopoma umaknemo iz uporabe. Funkcionalnosti nove aplikacije Poslovni Bank@Net so izboljšane in prijaznejše za uporabo. Aplikacija Poslovni Bank@Net z uporabo varnostnih elementov SecurId in kvalificiranih digitalnih potrdil ponuja uporabnikom zelo visoko stopnjo varnosti poslovanja.

Vsi uporabniki različic EPP web in EPP FAT boste lahko po novem uporabljali aplikacijo Poslovni Bank@Net, ki ima enake funkcionalnosti kot aplikaciji EPP FAT in EPP web. Za uporabo aplikacije Poslovni Bank@Net s kvalificiranim digitalnim potrdilom je potrebna namestitev nove komponente za podpisovanje – proXSign.

Vzporedno delovanje družine programov EPP in nove aplikacije Poslovni Bank@Net bo omogočeno do konca avgusta 2015. S 1. septembrom 2015 vam bo na voljo le še nova aplikacija Poslovni Bank@Net.

Za vsa dodatna pojasnila in informacije vam je na voljo vaš skrbnik transakcijskega računa, lahko se obrnete tudi na skrbnike spletnega bančništva, ki so dosegljivi na telefonski številki 02 229 2760 ali na e-naslovu mailto:bankanet@nkbm.sii.

Banka je v preteklem mesecu zaznala in uspešno omejila poskuse spletne goljufije – phishinga, kjer je šlo za primere pošiljanja zavajajočih sporočil prek e-pošte. Sporočila pozivajo k nadgrajeni prijavi v lažno spletno banko Bank@Net. Zato vas pozivamo, da se v novo spletno banko Poslovni Bank@Net prijavite izključno prek naše spletne strani http://www.nkbm.si/.

Vaša Nova KBM 

 

Obvestilo (20.12.2014) Izvajanje plačilnega prometa v prazničnih dneh

Vaša Nova KBM
 

 

Obvestilo! (20.12.2013) - Standard ISO 20022 xml – aplikacija ZBSkonvISO za pretvorbo podatkov


Spoštovani,

Hvala za razumevanje.
Vaša Nova KBM
 

 

Obvestilo! (24.09.2013)

Obvezna uporaba standarda ISO 20022 xml


Obvestilo! (24. 1. 2013)

Sprememba imena in BIC kode Banka Volksbank d.d.

obveščamo vas, da z 28.januarjem 2013 Banka Volskbank d.d. spreminja svoje ime in se preimenuje v Sberbank banka d.d.. Razen spremembe imena banke, se s 4. februarjem 2013 spremeni tudi BIC koda.
Nova BIC koda za omenjeno banko bo SABRSI2X in bo nadomeščala staro - trenutno še obstoječo BIC kodo SLBVSI2X. Banka bo s 4. februarjem 2013 v plačilnih sistemih dosegljiva izključno z novo BIC kodo, podatki s staro BIC kodo bodo od tega datuma naprej, v plačilnih sistemih zavrnjeni.
Sprememba imena in BIC kode bo izvedena tudi v plačilnih sistemih SEPA IKP, SEPA EKP, SEPA EDD, SEPA IDD in TARGET2.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na bankanet@nkbm.si


Obvestilo! (24. 1. 2013)

Nova verzija Poslovnega Bank@Neta 
Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke!

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 28. januarja 2013, v našo spletno banko, v uporabo predana nova verzija namestitvene aplikacije EPP 7.15.3.0). Predlagamo vam, da si za nemoteno poslovanje posodobite namestitveni program EPP.

Pomembne spremembe v aplikacijah Poslovnega Bank@Neta:

  • Sprememba o oprostitvi plačila DDV v skladu s točko 4. c, 44. člena in 1. odstavka 25. člena ZDDV-1, na izpiskih za tiskanje, zaradi spremembe zakonodaje
  • Dodana kontrola na pakete MultiSEPA (pravilnost izbora kode in kategorije namena in izpolnjenost podatka o plačniku/prejemniku)


Koristne povezave:

1. ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov:
http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=884


Za vsa dodatna vprašanja in informacije se obrnite na svojega skrbnika računa ali pa pokličite skrbnike spletne banke na telefonsko številko 02 229 27 60.

Vaša Nova KBM

 

 Obvestilo! (30. 10. 2012)

Nova verzija Poslovnega Bank@Neta

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke! Obveščamo vas, da bo v torek, 30. oktobra, v našo spletno banko v uporabo predana nova verzija Poslovnega Bank@Neta (spletna aplikacija EPP web in namestitvena aplikacija EPP 7.14.0.0). Predlagamo vam, da si za nemoteno poslovanje posodobite namestitveni program EPP.

Pomembne spremembe v aplikacijah Poslovnega Bank@Neta:

- nov pregled rezervacij (v zavihku Promet),

- nov pregled razpoložljivega stanja (v zavihku Splošno/Stanje na računu),

- indikator prikaza blokade računa,

- kontrola na maksimalno število 100 datotek v pripravi (velja za uvoz datotek v zavihku Nabiralnik: e-računi, SEPA DB, množična SEPA plačila),

- kontrola na velikost posamezne datoteke do 200 MB pri uvozu (velja za uvoz datotek v zavihku Nabiralnik: e-računi, SEPA DB, množična SEPA plačila),

- dopolnitev pri izvozu izpiska po standardu ISO20022 (camt.053.001.02), izvoz podatka o številu transakcij v primeru plačila množičnega SEPA plačila (več o tem najdete v koristnih povezavah pod točko 1),

dodatna kontrola na vnosu plačila v EPPweb (funkcija preveri račun prejemnika in zaklepanje podatkov o prejemniku plačila – za pravne osebe).

Koristne povezave:

1. ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov:

http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=884


Za vsa dodatna vprašanja in informacije se obrnite na svojega skrbnika računa ali pa pokličite skrbnike spletne banke na telefonsko številko 02 229 27 60.

 

Vaša Nova KBM

 

Zaradi posodobitve bomo v petek, 28. septembra, UMAKNILI iz uporabe nekatere različice namestitvene aplikacije EPP (7.11.1.0, 7.12.0.0, 7.12.1.0, 7.13.0.0).
 

Vse uporabnike, ki uporabljate katero od navedenih različic, vljudno prosimo, da na svoje računalnike namestite zadnjo različico aplikacije EPP, tj. 7.13.2.0, saj vam bo ta omogočala nadaljnje nemoteno poslovanje z našo banko.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije se obrnite na svojega skrbnika računa ali pa pokličite skrbnike spletne banke na telefonsko številko 02 229 2760.

Hvala za razumevanje.
S prijaznimi pozdravi,
vaša Nova KBM

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke!

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 20. septembra, v našo spletno banko v uporabo predana nova verzija Poslovnega Bank@Neta (spletna aplikacija EPP web in namestitvena aplikacija EPP 7.13.2.0). Predlagamo vam, da si za nemoteno poslovanje posodobite namestitveni program EPP.

Pomembne spremembe v aplikacijah Poslovnega Bank@Neta:
- uvoz plačil po standardu ISO20022 (pain.001.001.03),
- izvoz obvestil o prilivih/odlivih po standardu ISO20022 (camt.054.001.02),
- izvoz izpiska po standardu ISO20022 (camt.053.001.02),
- kontrola na spremenjen seznam podračunov JFP - plačevanje obveznih dajatev in drugih JFP (več o tem najdete v koristnih povezavah pod točko 2).

Koristne povezave:

1. ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov:
http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=884

2. Javnofinančni prihodki – JFP:
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=13


Za vsa dodatna vprašanja in informacije se obrnite na svojega skrbnika računa ali pa pokličite skrbnike spletne banke na telefonsko številko 02 229 27 60.

Vaša Nova KBM

Obvestilo! (3. 7. 2012)
 
Nova verzija Poslovnega Bank@Neta

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke!

Obveščamo vas, da bo v sredo, 4. julija, v našo spletno banko v uporabo predana nova verzija Poslovnega Bank@Neta (spletna aplikacija EPP web in namestitvena aplikacija EPP 7.13.1.0). Predlagamo vam, da si za nemoteno poslovanje posodobite namestitveni program EPP.

Pomembne spremembe v aplikacijah Poslovnega Bank@Neta:
- dopolnjen postopek pri pošiljanju datotek pod zavihkom »Nabiralnik« (e-računi, množična SEPA plačila, SEPA DB) z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil,
- v primeru izpolnjevanja čezmejnega plačila je za valute nakazila EUR, SEK, DKK, GBP, NOK, BGN, CZK, HUF, PLN ali CHF dovoljen samo izbor SHA - deljeni stroški (polje »Stroške nakazila krije«),
- omogočen vpogled v prejeta obvestila SEPA DB vsem uporabnikom, ki imajo SecurID in/ali kvalificirano digitalno potrdilo.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije se obrnite na svojega skrbnika računa ali pa pokličite skrbnike spletne banke na telefonsko številko 02 229 27 60.

Vaša Nova KBM

Obvestilo! (11. 05. 2012)
 
Nova verzija Poslovnega Bank@Neta – uvajanje množičnih SEPA plačil

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke!

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 14. maja, v našo spletno banko v uporabo predana nova verzija Poslovnega Bank@Neta (spletna aplikacija EPP web in namestitvena aplikacija EPP 7.13.0.0). Predlagamo vam, da si za nemoteno poslovanje posodobite namestitveni program EPP.

Pomembne spremembe v aplikacijah Poslovnega Bank@Neta:
- kontrola na spremenjen seznam podračunov JFP - plačevanje obveznih dajatev in drugih JFP (več o tem najdete v koristnih povezavah pod točko 1),
- racionalizacija pri tiskanju izpiska v PDF (na izpisku ni več prikazanih podatkov o identifikaciji plačinika (AT-10) in prejemnika (AT-24) po SEPA shemi),
- sprememba izrazoslovja v pregledih in izpisih (izraz »nalogodajalec« je zamenjal izraz »plačnik«) .

Koristne povezave:

1. Javnofinančni prihodki – JFP:
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=13



Za vsa dodatna vprašanja in informacije se obrnite na svojega skrbnika računa ali pa pokličite skrbnike spletne banke na telefonsko številko 02 229 27 60.

Vaša Nova KBM
 

Obvestilo! (2. 2. 2012)

Nova verzija Poslovnega Bank@Neta – uvajanje SEPA DB (direktnih obremenitev)

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke!

Obveščamo vas, da smo danes, 2. februarja, v našo spletno banko v uporabo predali novo verzijo Poslovnega Bank@Neta (spletna aplikacija EPP web in namestitvena aplikacija EPP 7.12.0.0). Hkrati ukinjamo do sedaj veljavne verzije namestitvenega programa EPP (7.10.1.0 in 7.10.2.0 in 7.11.0.0). Predlagamo vam, da si za nemoteno poslovanje posodobite namestitveni program EPP v verzijo 7.12.0.0.

Spremembe v aplikacijah Poslovnega Bank@Neta:

  • oddaja datoteke SEPADB (direktne obremenitve) v ISO 20022 (pain.008.001.02),
  • dodatno smo omogočili sprejem datoteke množičnih SEPA plačil pripravljene v standardu ISO 20022 (pain.001.001.03). Pripravljeno datoteko za množična SEPA plačila uvozite v Poslovni Bank@Net  preko zavihka »Nabiralnik«.

Funkcionalnost oddaje datoteke SEPADB je uporabnikom na voljo v zavihku Nabiralnik. Uporabnik potrebuje za dostop in pošiljanje ustrezno pooblastilo – dostop do modula »SEPADB«:


Zahteve za pripravo datoteke z množičnimi SEPA plačili v standardu ISO 20022 (pain.001.001.03):

  • datoteka mora biti pripravljena v standardu ISO 20022 (pain.001.001.03),
  • datoteka za množična SEPA plačila lahko vsebuje le en podatek o plačilu ,
  • element način plačila mora biti TRF,
  • element za knjiženje mora biti true,
  • element za prioriteto ne sme biti HIGH.

Oddaja datoteke z množičnimi SEPA plačili v standardu ZBSxml 2.2:
V Poslovnem Bank@Netu do nadaljnjega še vedno sprejemamo datoteke za množična SEPA plačila pripravljene v podatkovnem standardu ZBSxml 2.2.

Testiranje datotek (množično SEPA plačilo, SEPADB):
Pred posredovanjem datoteke (množično SEPA plačilo, SEPADB) v produkciji lahko preverite pravilnost pripravljene datoteke tako, da nam testno datoteko posredujete na elektronski naslov
bankanet@nkbm.si. Rezultat (ne)pravilnosti datoteke vam bomo sporočili na elektronski naslov s katerega bomo prejeli vašo testno datoteko.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije se obrnite na svojega skrbnika računa ali pa pokličite skrbnike spletne banke na telefonsko številko 02 229 27 60.

Vaša Nova KBM
 

Elektronsko poslovanje v valuti EVRO